Eventyr og historier

Ved Juletid

Fra novellesamlingen Ved Juletid og andre Fortællinger af Cornelia Levetzow Maanen lyste henover den nyfaldne Sne, der dækkede Byens Gader og Hustage. Juleferien var begyndt, og Legetøjs- og Kageboder straalede i fuld Belysning. Nogle unge Piger og et Par Studenter kom lige fra Banegaarden bærende Haandkuffert eller Vadsæk. De gik smaasnakkende og leende i Flok, …

Ved Juletid Læs mere »

Julebesøget

Aa, med det Barn har det da ingen Nød,» sagde en fyldig Herre med ligegyldig Stemme, idet han pegede paa en lille sortklædt Dreng.

Karens Jul

Paa en af Dampskibskajerne i Kristiania laa der for en Del Aar siden et graamalet Træhus med fladt Tag, uden Skorsten, omtrent 4 Alen langt og lidt kortere paa den anden Lid.

Snemanden

Det skrupknager i mig, så deiligt koldt er det! sagde Sneemanden.

Peters Jul

De fleste danskere kan citere de første linjer eller vers af “Peters Jul”: Jeg glæder mig i denne tid…