Julemandens familie

I ældre tradition er Julemanden ungkarl, hvilket naturligt hænger sammen med hans traditionshistoriske baggrund som katolsk helgen bisp. I nyere tid kan man imidlertid også træffe på forestillingen om at han er gift. Dette gør sig måske især gældende i USA.

Mrs. Claus

Eftersom Julemanden her hedder “Santa Claus (af Saint Nicholas), falder det oplagt at kalde hans kone for “Mrs. Claus”, idet “Santa” så opfattes som figurens fornavn. På dansk er konen så vidt vides navnløs.

Børn

Om julemanden har børn, er et endnu sværere spørgsmål at svare på. Der har specielt i nyere tid været forestillinger om Julemanden med børn, men det er ikke noget, som gyldigt har sat sig fast. Men hvis Julemanden har levet sammen med sin kone gennem mange år på et så øde sted som Nordpolen, så skulle det da være mærkeligt, om ikke han har fået et par børn eller flere.