Santa Lucia

Denne dag er opkaldt efter en ung pige fra Sicilien i Italien. Nærmere bestemt fra Syrakusa. Lucia siges at have levet omkring slutningen af år 200 eller i begyndelsen af år 300. Nogle steder kan man endda læse, at hun døde omkring år 304.

Historien fortæller, at Lucias mor blev meget syg og at hun og moderen til ud til den hellige Agathes grav. Mens de var der, blev moderen – ved et mirakel – rask. Dette gjorde Lucia så glad, at hun lovede den hellige Agathe, at hun ville leve som jomfru resten af sit liv. Herefter bad Lucia moderen om at få sin medgift, som hun gav til de fattige.

På det tidspunkt skulle man tilbede den romerske kejser som gud. Lucias kæreste, som ikke var kristen, kunne ikke forstå at Lucia ikke ville giftes med ham. Ej heller ville han acceptere dette. Det gjorde ham så gal, at han gik direkte til magthaverne og fortalte at Lucia var blevet kristen. Det førte til, at Lucia kom for domstolen og blev dømt til at brændes på et bål.

Som man gjorde dengang, og for at være på den sikre side, blev Lucia smurt ind i beg, harpiks og olie. Selv om hun var smurt ind i disse brændbare materialer, kom der ved et mirakel ikke ild i hende, da bålet blev antændt. Dette medførte, at bødlen gjorde intet mindre, end at jage sit store sværd lige igennem halsen på Lucia. Umiddelbart herefter døde Lucia. Herefter blev Lucia ophøjet til helginde, efter at hun havde lidt en så grusom død, pga. sin kristne tro. Selve ordet Lucia, stammer fra ordet “lux”, som betyder “lys” på dansk.

Luciaoptog

Lucia optog

Det skulle efter sigende være håndværkere fra det tyske Rhinland, der sidst i 1600santa lucia luciaoptog luciasangen tallet ,tog skikken med til Skandinavien. På det tidspunkt var 13. december årets korteste dag, det ændrede sig i 1753 med indførelsen af den Gregorianske kalender, hvor man fjernede 11 dage, derefter blev den 21. den korteste.

Der er mange svenske myter om natten til den 13. december. Det var en lang mørk nat, og det var en nat, hvor nogle folk var bange for trolde jætter, varulve m.m. Men i det katolske Sverige blev den 13.december også starten på julefasten. Det fortælles, at her fik man den fine hvide Lucia til at bringe festlige retter ind til herskaberne på de store herregårde og godser, for der skulle spises godt inden fasten, og da Lucia ikke kunne bære både maden og lys, fik man lavet en krone med lys i, der kunne lyse op, når hun gik i de lange gange.

Første gang man nævner Luciaoptog i Sverige på skrift, var i 1764, hvor Lucia var en dreng, også det første billede af en Lucia i Sverige fra 1864 viser, at Lucia var en dreng. I begyndelsen af 1900 tallet var den kendte svenske sangskriver Gunnar Wennerberg (han skrev Gluntarne) i Italien, hvor han hørte en skøn sang, der handler om en smuk fiskeri havn ved Neapel. I 1920 satte han ny tekst til og Lucia sangen, som vi kender den blev sunget for første gang i Sverige. De moderne Lucia skikke startede i 1927 i Stockholm og men nu var Lucia blevet en pige.

I Danmark begyndte vi ikke på Lucia-skikke og traditioner, før under 2. Verdenskrig, man så de første Lucia brude i begyndelsen af 1950erne. Luciatraditionerne er som mange andre traditioner en blanding af helt forskellige hedenske skikke samt fra den katolske og protestantiske religion.

Den danske Lucia-skik stammer fra Sverige, hvor man har udført Lucia-skikken siden starten af år 1800. Det var Frantz Wendt, som var generalsekretær i Foreningen Norden, der foreslog at Lucia-skikken blev indført i Danmark. Lucia optoget opføres ved, at Lucia bruden går forrest med et lysekrans i hovedet og har følge af nogle Lucia terner, som holder et brændende lys i hånden, alt imens de synger Lucia sangen. Læs Santa Lucia sangteksten her