Adventskrans

Ligesom juletræet har kransen sine rødder i Tyskland, hvor den blev almindelig i slutningen af 1800-tallet, og den kom her til landet omkring Første Verdenskrig. Den protestantiske kirke adopterede en verdslig skik med at sætte levende lys i en kranse i den mørkeste tid. Navnet advent kommer fra latin: Adventus, der betyder ankomsten, eller han kommer. Advent er de fire søndage før jul. Altså søndagene op til juleaften.

Indføres i højskolerne

Traditionen med adventskranse bredte sig til Højskolerne. I 1920’erne blev den indført på Askov. På dette tidspunkt var adventskransen meget almindelig i det sønderjyske, og man snakker her om en sønderjysk tradition. Skikken er muligvis indført i Danmark gennem Brødremenigheden i Christianfeld i Sønderjylland. Den oprindelige advantskrans var lavet i gran og ophængt i lilla silkebånd.

Spredes til resten af landet

Kransen fandtes altså først i Sønderjylland, og blev først rigtig populær i løbet af 30´erne og 40´erne. Traditionen blev udbredt til hele landet omkring 1940, da blomsterforhandlere begyndte at sælge dem. De blev indført i mange hjem under besættelse, hvor man tog varmt imod en tradition med lys, i denne ellers så mørke tid. Et godt vidnesbyrd om, at den havde vundet udbredelse er, at skikken da var så kendt, at den kunnet komme på julemærkerne. Det første julemærke efter Anden Verdenskrig havde adventskransen som motiv. Netop efter besættelsen havde lysene en helt særlig betydning, – at man herhjemme gav den hvide lys og røde bånd – de nationale farver – har utvivlsomt også bidraget til dens succes, ligesom et billede i et ugeblad, der i 1940 viste kongefamilien med adventskrans. Man kan gætte på, at dronning Alexandrine, der var tysk født, kan have kendt kransen fra sit barndomshjem.

I 1946 var adventskransen tradition

Allerede i 1946 blev adventskransen afbilledet på julemærket, og dermed var adventskransen på meget kort tid blevet en dansk tradition. Lilla er blodsfarven og advent (Advents Domino – Herrens komme) er kirkeårets bodstid, hvor mennesket kan bekende sine synder før den store glædesfest. Under 2. verdenskrig bredte adventskransen sig fra Sønderjylland til andre dele af landet. Man havde behov for at tænde lys i den mørke tid. I 1946 var motivet på årets julemærke en adventskrans af gran med hvide lys ophængt i røde bånd.

Adventskransen i dag

I dag tænder vi det første lys, og mange fejrer 1. søndag i advent ved at gå i kirke. I nogle familier er den grønne grankrans med røde eller lilla bånd og hvide lys en tradition. Det kan der ikke rokkes ved. Andre bruger adventskransen som en del af boligindretningen og afstemmer farver og materialer efter stil og smag. Og så er der dem, der springer det kreative besvær over og i stedet køber en færdig krans hos den lokale blomsterhandler. Hos de førende blomsterhandlere i København løber en krans snildt op i mellem 1.100 og 1.500 kr.

Der er levende lys, så tænk på brændsikkerheden ➤

Se også: Velkommen Grønne Adventskrans julesangen / Adventskrans kage