gamle dage

Feudal jul

Mange af de skikke og traditioner, som vi kender i dag, fandtes også i bondesamfundets jul.

Jul i Middelalderen

I middelalderen er julen blevet en kristen fest, til ære for Jesu fødsel.