Lucia

Santa Lucia

Lucia siges at have levet omkring slutningen af år 200.